ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • สันติ อรนพ กดแชร์ ระบบสั่งจองเหรียญออนไลน์ ไปยัง Facebook
 • ปรินทร จุลพันธ์ จองแล้ว 2 เหรียญ มูลค่า 2100 บาท
 • ศรสวรรค์ จันทรังษี จองแล้ว 2 เหรียญ มูลค่า 750 บาท
 • จิราภรณ์ ชีวศุภกร กดแชร์ ระบบสั่งจองเหรียญออนไลน์ ไปยัง Facebook
 • ดุสิต บุญแพทย์ จองแล้ว 3 เหรียญ มูลค่า 1800 บาท
 • Fujifilm Story กดแชร์ ระบบสั่งจองเหรียญออนไลน์ ไปยัง Facebook
 • ปัทมาภรณ์ รัตนจินดา กดแชร์ ระบบสั่งจองเหรียญออนไลน์ ไปยัง Facebook
 • ธรรมศักดิ์ นวลทอง จองแล้ว 2 เหรียญ มูลค่า 500 บาท
 • ปราณีต แสงมิ่ง จองแล้ว 2 เหรียญ มูลค่า 700 บาท
 • Pupae Kimakom จองแล้ว 1 เหรียญ มูลค่า 150 บาท
 • ratha sirikunvitra จองแล้ว 1 เหรียญ มูลค่า 600 บาท
 • JENWIT PRAPAPUNBUSSAKORN จองแล้ว 1 เหรียญ มูลค่า 150 บาท
 • วิทวัส แซ่ถาง กดแชร์ ระบบสั่งจองเหรียญออนไลน์ ไปยัง Facebook
 • ดุสิต บุญแพทย์ จองแล้ว 2 เหรียญ มูลค่า 950 บาท
 • จุฑาทิพย์ บันราจ จองแล้ว 1 เหรียญ มูลค่า 350 บาท
1. เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ศิษย์เก่า,นักเรียน,ผู้ปกครอง,
ครู และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้เป็นที่ระลึก
ในโอกาสครบรอบ 70 ปี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
2. เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย
ออกแบบโดย อ.สุเมธ พุฒพวง
อดีตนักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการพิเศษ
คณะช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
(ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา)
1 พิธีเทวาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558
เวลา 9.00 น ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
2 พิธีพุทธาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558
เวลา 9.00 น ณ อุโบสถวัดพรุตู อ.เทพา จ.สงขลา
(เจ้าอาวาสวัดพรุตูเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่เขียว
วัดห้วยเงาะ)
ชุดกรรมการใหญ่
 • เนื้อเงินลงยาสีฟ้า 1 เหรียญ(2,500.-)
 • เนื้อเงินลงยาสีแดง 1 เหรียญ(2,500.-)
 • เนื้อเงิน 1 เหรียญ(1,500.-)
 • เนื้อนวโลหะ 3 เหรียญ(1,800.-)
 • เนื้ออัลปาก้า 15 เหรียญ(5,250.-)
 • เนื้อทองแดงมันปู 25 เหรียญ(3,750.-)
 • เนื้อทองแดง 25 เหรียญ(3,750.-)
10,000 บาท
 • เนื้อทองคำ
  45,000 บาท
  แชร์
 • เนื้อเงิน
  1,500 บาท
  จองแล้ว 17
  แชร์
 • เนื้อนวโลหะ
  600 บาท
  จองแล้ว 24
  แชร์
  • เนื้ออัลปาก้า
   350 บาท
   จองแล้ว 39
   แชร์
  • เนื้อทองแดงมันปู
   150 บาท
   จองแล้ว 63
   แชร์
  • เนื้อทองแดง
   150 บาท
   จองแล้ว 41
   แชร์