X ปิด
ปฏิทินกิจกรรม
 • 22 - 27 ธ.ค. 57 สอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 
 • 12 - 14 ม.ค. 58 การแข่งขัน Asean Robot Compettition 
 • 13 - 16 ม.ค. 58 ค่ายวิชาการ ม.3 โครงการ SMA  
 • 2 - 6 มี.ค. 58 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 
ทำเนียบนักกีฬาดีเด่น
 • ชื่อ :
  นายฮานีฟ สาแลแม (ตัวเสิร์ฟ) นายรุสดี หลีเหร็ม (ตัวทำ)
  ผลงาน :
  1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
  เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ :
  ขยันฝึกซ้อมเป็นประจำ
 •    ธรรมะกับการศึกษา     ณ วัดเสนหา  นครปฐม  (๓๐  ธันวาคม  ๒๕๔๖)      ...