X ปิด
ปฏิทินกิจกรรม
 • 15 - 30 พ.ย. 57 แข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับโรงเรียน 
 • 4 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันพ่อ EP 
 • 7 - 12 ธ.ค. 57 กิจกรรม English Camp ม.3/1 ม.3/2 ม.6/10 ม.6/11 โครงการแข่งขันละครภาษาอังกฤษ 
 • 15 ธ.ค. 57 อบรมนักเรียนแกนนำ 
 • 22 - 27 ธ.ค. 57 สอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 
ทำเนียบนักกีฬาดีเด่น
 • ชื่อ :
  ด.ญ.ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล
  ผลงาน :
  ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ รุ่นอายุ 13 -14 ปี และ ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟประเภททีมหญิง
  เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ :
 •    ธรรมะกับการศึกษา     ณ วัดเสนหา  นครปฐม  (๓๐  ธันวาคม  ๒๕๔๖)      ...