X ปิด
ปฏิทินกิจกรรม
 • 25 - 27 มี.ค. 58 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2557 
 • 31 มี.ค. 58 นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับ ปพ.1 , ปพ.2 
 • 31 มี.ค. 58 ปิดภาคเรียนที่ 2/2557 
 • 20 เม.ย. 58 - 1 พ.ค. 58 เรียนปรับพื้นฐาน 
 • 4 พ.ค. 58 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ชั้น ม.2  (รายละเอียด) (ดู:59 )
ทำเนียบนักกีฬาดีเด่น
 • ชื่อ :
  นายฮานีฟ สาแลแม (ตัวเสิร์ฟ) นายรุสดี หลีเหร็ม (ตัวทำ)
  ผลงาน :
  นักตะกร้อ ญ.ว. ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาตะกร้อนักเรียนทีมชาติไทย ประจำปี ๒๕๕๗
  เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ :
  ขยันฝึกซ้อมเป็นประจำ
 •    ธรรมะกับการศึกษา     ณ วัดเสนหา  นครปฐม  (๓๐  ธันวาคม  ๒๕๔๖)      ...