X ปิด
ทำเนียบนักกีฬาดีเด่น
 • ชื่อ :
  เด็กหญิงหทัยภัทร ชาติดำ
  ผลงาน :
  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว, รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่,รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่
  เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ :
  ขยันฝึกซ้อมเป็นประจำ
 •    ธรรมะกับการศึกษา     ณ วัดเสนหา  นครปฐม  (๓๐  ธันวาคม  ๒๕๔๖)      ...