X ปิด
ปฏิทินกิจกรรม
 • 3 - 4 ต.ค. 57 English Camp for teachers 
 • 6 ต.ค. 57 ค่ายเปิดโลกทัศน์เทคโนโลยี ชั้น ม.1,2 โครงการ SMT 
 • 6 - 7 ต.ค. 57 จัดค่ายเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 
 • 7 ต.ค. 57 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 และประชุมผู้ปกครอง ม.1,ม.4 
 • 8 ต.ค. 57 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 และประชุมผู้ปกครอง ม.2,ม.5 
ทำเนียบนักกีฬาดีเด่น
 • ชื่อ :
  เด็กหญิงบัวบุญ บุณยเกียรติ
  ผลงาน :
  ชนะเลิศประเภท หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
  เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ :
  ขยันซ้อม
 •    ธรรมะกับการศึกษา     ณ วัดเสนหา  นครปฐม  (๓๐  ธันวาคม  ๒๕๔๖)      ...