X ปิด
ปฏิทินกิจกรรม
 • 20 เม.ย. 58 - 1 พ.ค. 58 เรียนปรับพื้นฐาน 
 • 4 พ.ค. 58 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ชั้น ม.2  (รายละเอียด) (ดู:699 )
 • 5 พ.ค. 58 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ชั้น ม.5  (รายละเอียด) (ดู:307 )
 • 6 พ.ค. 58 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ชั้น ม.3  (รายละเอียด) (ดู:244 )
 • 6 - 13 พ.ค. 58 จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้น ม.2,ม.3, ม.5 และ ม.6 
ทำเนียบนักกีฬาดีเด่น
 • ชื่อ :
  นายฮานีฟ สาแลแม (ตัวเสิร์ฟ) นายรุสดี หลีเหร็ม (ตัวทำ)
  ผลงาน :
  นักตะกร้อ ญ.ว. ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาตะกร้อนักเรียนทีมชาติไทย ประจำปี ๒๕๕๗
  เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ :
  ขยันฝึกซ้อมเป็นประจำ
 •    ธรรมะกับการศึกษา     ณ วัดเสนหา  นครปฐม  (๓๐  ธันวาคม  ๒๕๔๖)      ...